רח’ היבוק 24
ירושלים

טלפון: 02-6457999
פקס: 02-6458111